MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

Görev Tanımlamaları İş Kodları

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Görev Tanımları ve İş Kodları

 

DEKAN                                                                19560265.1

FAKÜLTE KURULU                                             79894451.1

  Fakülte Kurulu          

  79894451-1.1

  Fakülte Yönetim Kurulu Üye Seçimi           

  79894451-1.2

 

  1. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU                           30217971.1

  Fakülte Yönetim Kurulu       

  30217971-1.1

  Telafi Dersi İşlemleri 

  30217971-1.2

 

  1. DEKAN YARDIMCISI                                          19560265.2
  2. BÖLÜM BAŞKANLIKLARI                                  19560265.3

Müzik Bölüm Başkanlığı

            82582082-1.1

Türk Müziği Bölüm Başkanlığı

            24874535-1.1

Tiyatro Bölüm Başkanlığı

            57166987-1.1

  1. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                    19560265.4
  2. FAKÜLTE SEKRETERİ                                         10783029.1

          Arıza Onarım İşleri                                                                                            

          10783029-1.1

          Büro Bakım-Onarımı İşlemleri                                    10783029-1.2

          Elektrik Arızasının Onarımı İşlemleri                          10783029-1.3

 

PERSONEL İŞLERİ                                                          10783029.2

31. Maddeye Göre ders vermek üzere Görevlendirme İşlemleri

10783029-2.1

Akademik Personel Görevlendirme

10783029-2.2

Akademik personel görev süresi uzatımı

10783029-2.3

Göreve İşe Başlama (İlk Atama)

10783029-2.4 

Göreve Başlama

10783029-2.5

Hastalık(rapor) İzni Başvurusu                    

10783029-2.6

Hizmet içi eğitim, toplantı ve konferans faaliyetleri            

10783029-2.7

İstifa Başvurusunun Yapılması                                

10783029-2.8

Mazeret İzni Başvurusu                               

10783029-2.9

Mazeret(Babalık) İzni Başvurusu                 

10783029-2.10

Mazeret(evlilik) İzni Başvurusu                   

10783029-2.11

Mazeret(ölüm) İzni Başvurusu                     

10783029-2.12

Naklen Başka Kuruma Atanan Personelin Ayrılış İşlemleri                        

10783029-2.13

Ölüm Yardımı Başvuru İşlemleri

10783029-2.14

Yıllık İzin İşlemleri

10783029-2.15

Açıktan Ataması Yapılan Personelin Başlama İşlemleri

10783029-2.16

Öğretim Elemanı Öğr. Gör. ve Arş. Gör. Atanma İşleri

10783029-2.17

Öğretim Elemanı Öğr. Gör. ve Arş. Gör. Yeniden Atanma İşlemleri

10783029-2.18

Personel Belgesi Talep Edilmesi

10783029-2.19

Personelin Askerlik Hizmeti İçin Görevinden Ayrılması

10783029-2.21

Yrd. Doç. Dr. Açıktan Atanma İşlemleri

10783029-2.22

Yurt Dışında Yıllık İzin Kullanma Başvurusu

10783029-2.23

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ                                                  10783029.3

Askerlik Tecil Belgesi Hazırlanması

10783029-3.1

Burs Başvurusu İşlemleri      

10783029-3.2

Ders Ekleme-Silme İşlemleri

10783029-3.3

Ders Görevlendirmeleri

10783029-3.4

Ders Kaydının yapılması      

10783029-3.5

Ders Muafiyeti İşlemleri

10783029-3.6

Ders Programının Belirlenmesi

10783029-3.7

Sınav Programlarının Hazırlanması

10783029-3.8

Kayıt Dondurma

10783029-3.9

Kontenjan Teklifleri ve İlanı

10783029-3.10

Lisans başvuru ve kabulü

10783029-3.11

Lisans yazılı sınav jüri üyelerinin belirlenmesi

10783029-3.12

Mazeret sınavı

10783029-3.13

Mazeretli ders kaydı yaptırma işlemleri

10783029-3.14

Mezuniyet belgesi başvuru işlemleri (kayıp nedeniyle)

10783029-3.15

Mezuniyet belgesi başvurusu

10783029-3.16

Mezuniyet işlemleri

10783029-3.17

Öğrenci belgesi-transkript talebi

10783029-3.18

Öğrenci İşleri (genel)

10783029-3.19

Öğrenci kimlik kartı çıkarılması

10783029-3.20

Öğrenci temsilciliği seçimi

10783029-3.21

Özel Öğrenci işlemleri

10783029-3.22

Sınav notuna itiraz

10783029-3.23

Yatay geçiş işlemleri

10783029-3.24

İlişik Kesme

10783029-3.25

İlk 10’ a Giren Öğrenciler

10783029-3.26

Mezuniyet Tek Ders Sınavı

10783029-3.27

Öğrenci Dilekçelerine Cevap Verilmesi

10783029-3.28

Öğrenci Disiplin Soruşturması

10783029-3.29

Önlisans Belgesi Talebi

10783029-3.30

Danışman Görevlendirilmesi

10783029-3.31

Ders Telafisi Yapılması

10783029-3.32

 

YAZI İŞLERİ                                                       10783029.4

Evrakların İşlem Gördükten Sonra Birimlere Teslim Edilmesi

10783029-4.1

Gelen Evrak

10783029-4.2

Giden Evrak

10783029-4.3

 

SATIN ALMA – TAHAKKUK                              10783029.5

Bütçe Hazırlık Çalışması

10783029-5.1

Doğrudan Temin İle Mal Alımı

10783029-5.2

Ek ders ödeme İşlemleri

10783029-5.3

Emekli Kesenek  İşlemlerinin Bildirilmesi

10783029-5.4

E-yolluk İşlemleri

10783029-5.5

Maaş İşlemleri

10783029-5.6

Mal Bildirimi

10783029-5.7

Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulması 

10783029-5.8

Raporlu Personelin, raporlu süreleri için kesinti hazırlama işlemleri

10783029-5.9

Ek Çalışma Bordrosu hazırlama işlemleri

10783029-5.10

Elektrik Faturası İşlemleri

10783029-5.11

Geçici Görev Yolluğu hazırlama işlemleri

10783029-5.12

Ölüm Yardımı Başvuru işlemleri

10783029-5.13

Su Faturası İşlemleri

10783029-5.14

Sürekli Görev Yolluğu hazırlama işlemleri

10783029-5.15

Telefon Faturası İşlemleri

10783029-5.16

Posta Pulu İşlemleri

10783029-5.17

 

TAŞINIR KAYIT                                                    10783029.6

Taşınır Mal çıkış işlemleri

10783029-6.1

Taşınır Mal giriş işlemleri

10783029-6.2

Taşınır talep karşılama

10783029-6.3

Taşınır Yıl Sonu İşlemleri     

10783029-6.4

Hurdaya Ayırma İşlemleri    

10783029-6.5

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ                                     10783029.7

KÜTÜPHANE – YEMEKHANE HİZMETLERİ     10783029.8

HİZMETLİ                                                            10783029.9

GÜVENLİK                                                           10783029.10

DEKAN SEKRETERLİĞİ (ÖZEL KALEM)             10783029.11

BİLGİ İŞLEM                                                         10783029.12                         

8-      FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU                     77570928.1


Ekleme tarihi: 03-12-2018 06:34:27